logotyp
Login

Aktuality

Uzavření odloučeného pracoviště

Rozhodnutí KHSRozhodnutí KHS

Uzavření Mjr. Nováka

Od 15.9.2021 do 23.9.2021  uzavírá KHS odloučené pracoviště Mjr. Nováka. Důvod je nákaza covid 19.
Děkuji Minaříková

Pokyn z KHS

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí
karanténu minimálně po dobu 14 dnů, tedy do 23. 9.2021 včetně a vyšetření RT-PCR test na
přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude
negativní, karanténa končí po uplynutí 14. dne od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu
s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o
výjimečnou situaci, kdy  provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné
kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez
příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, si volíte sami.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test
provést a u koho nikoli.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://testovani.uzis.cz/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí
karanténu/izolaci viz:
http://www.szu.cz/…enu

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací
obtíže, ztráta
chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a
konzultovat s
ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké
horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např.
pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky
(kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu
pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům
testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou,
netýká se rodinných příslušníků.
 Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v
případě pozitivního Rt-PCR testování  by byla činěna další opatření i u
nich.
 
Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků
onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Pravidla provozu

Vážení rodiče,

vzhledem k měnící se epidemiologické situaci jsme pro provoz MŠ stanovili tato pravidla:

  • S dítětem do budovy školy vstupuje jen jeden zákonný zástupce. Dovede dítě do šatny, převleče dítě a odevzdá paní učitelce. Do třídy nevstupuje a v šatně se zdržuje pouze na dobu nezbytně nutnou.

  • Zákonný zástupce má po celou dobu pobytu v MŠ roušku, která mu zakrývá ústa i nos.

  • Děti mít roušky ve třídě nemusí.

  • Při příchodu do budovy doprovod dítěte použije dezinfekci, která je umístěna u vstupních dveří.

  • Při zjištění infekčních příznaků u dítěte při příchodu do MŠ – rýma, kašel, bolest hlavy, bolest v krku, průjem apod. a příznaků onemocnění  – zvýšená teploty nad 37 st. C – nebude dítě přijato k docházce.

  • Vyskytnou-li se příznaky během dne – dítě dostane roušku a bude izolováno od ostatních dětí a zároveň bude informován zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne z mateřské školy.

Ošetřovné

Informace o ošetřovném: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Generátor ozonu

MŠ zakoupila generátor ozonu, který slouží k dezinfekci vnitřních prostor. Ničí viry, koronaviry, bakterie a plísně. Vždy přes víkend se budou všechny třídy tímto přístrojem dezinfikovat.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Uzavření Mjr. Nováka

Od 15.9.2021 do 23.9.2021  uzavírá KHS odloučené pracoviště Mjr. Nováka. Důvod je nákaza covid 19.

Pokyn z KHS

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácíkaranté...

Pravidla provozu

Vážení rodiče,vzhledem k měnící se epidemiolo...

Důležité informace

Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign