logotyp
Login

Provoz MŠ

Školné

Školné se platí bankovním převodem a to vždy k 15 dni každého měsíce.

Platba pro školné se provádí na
č.účtu 27-8581690287/0100 se specifickým symbolem (SS) 3111 a čísla variabilního symbolu (VS), který přidělí škola každému dítěti a do textu se připíše jméno dítěte. Variabilní a specifický symbol obdržíte ve svých třídách.

 
Výše příspěvku činní pro školní rok 2020/2021 200,-Kč

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.

Školné nehradí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Stravné

 Stravné se platí bankovním převodem a to vždy k 15 dni každého měsíce.
 

 Platba pro stravné se provádí na
č.účtu 27-8581690287/0100 se specifickým symbolem (SS) 3141 a čísla variabilního symbolu (VS), který škola přidělí každému dítěti a do textu se připíše jméno dítěte. Variabilní a specifický symbol obdržíte ve svých třídách.

Stravné se platí paušálně:

celodenní - 700,- Kč

 

děti s odloženou školní docházkou – 800,-Kč

Vyúčtování stravného je 2x ročně.

Stravné platíte za stávající měsíc - v září na září.

 

 

 

Zabezpečení budovy MŠ Na Úvoze

  V rámci zvýšení bezpečnosti dětí, zaměstnanců, ochrany a ostrahy majetku

mateřské školy je nainstalovaný bezpečnostní a dorozumívací systém, který z velké míry řeší technické zabezpečení vstupu do budovy MŠ proti vniknutí cizích osob.

Budova MŠ je zabezpečena elektronickým čipovým zabezpečovacím systémem a po celý den je uzavřena, tzn. také v době scházení a rozcházení dětí

Čip Vám vstup do MŠ umožní v době:

scházení 6.30 – 8.30 hodin a rozcházení dětí 12.15 -12.45 a 14.15 -16.00 hodin 

Po této době Vás čip do budovy ani z budovy MŠ nepustí.

  • Prosím, dodržujte provozní dobu. Nenarušujte výchovně vzdělávací činnost pedagogů zbytečným vyzváněním. Telefon je určen spíše pro potřebu cizích návštěvníků MŠ

  • Ztrátu čipu je nutno IHNED nahlásit ředitelce nebo zástupkyni ředitelky.

  • Při ztrátě čipu si musíte nový již zakoupit za cenu 100,-Kč.

    Nepouštějte cizí osoby do budovy. Vyzvěte je, ať si zazvoní a ohlásí se. Důsledně kontrolujte, zda se za Vámi vstupní dveře úplně zavřely.

 

Zabezpečení budovy Mjr. Nováka

 V rámci zvýšení bezpečnosti dětí, zaměstnanců, ochrany a ostrahy majetku mateřské školy je nainstalovaný bezpečnostní a dorozumívací systém, který z velké míry řeší technické zabezpečení vstupu do budovy MŠ proti vniknutí cizích osob. 

Budova školy je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem a videotelefonem. Škola je po celou dobu svého provozu uzamčena. Vstup do MŠ je možný pouze elektronickým zámkem po ohlášení domácím telefonem u vstupu. Vstup do budovy školy je monitorován kamerovým systémem.

scházení 6.30 – 8.30 hodin a rozcházení dětí 12.15 -12.45 a 14.15 -16.00 hodin

  • Rodič je povinen vždy ohlásit svůj příchod zvonkem u vstupních dveří a vyčkat, až zaměstnanec MŠ ověří pohledem na videotelefonu totožnost příchozího a elektronickým vrátným otevře vchodu do MŠ.

  • Rodič po zazvonění ohlásí jméno dítěte, které vede do MŠ a je povinen dívat se do videokamery.

  • Nenarušujte prosím výchovně vzdělávací činnost pedagogů zbytečným vyzváněním.

  Nepouštějte cizí osoby do budovy. Vyzvěte je, ať si zazvoní a ohlásí se. Důsledně kontrolujte, zda se za Vámi vstupní dveře úplně zavřely.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Otevření MŠ

Od 10.5.2021 se otevírá MŠ pro všechny děti  bez povinnosti se...

Pravidla provozu od 10.5.2021

Vážení rodiče,vzhledem k měnící se epidemiolo...

Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mate...

Důležité informace

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Na Úvoze Ivančice proběhne ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021. Pokyny k zápisu 2021/2022 Žádost potvrzenou dětským lékařem (povinné očkování dětí) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: • do datové schránky školy – cdvkva8 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce msnauvozeivancice@seznam.cz • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) Na Úvoze 1550/1, Ivančice 664 91, • osobním podáním ve škole, a to 3.5.2021 nebo 6.5.2021, v době 10.00 - 16.00 hodin po telefonickém objednání – 546451504 Tiskopis Žádost dítěte k předškolnímu vzdělávání najdete na: www.msnauvozeivancice.cz v sekci Dokumenty ke stažení. V nezbytném případě je možné si Žádost vyzvednout v ředitelně mateřské školy po telefonické domluvě dne 19.4.2021 v době od 10.00 do 15.00 hodin.
Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign