logotyp
Login

Provoz MŠ

Školné

Školné se platí bankovním převodem a to vždy k 15 dni každého měsíce.

Platba pro školné se provádí na
č.účtu 27-8581690287/0100 se specifickým symbolem (SS) 3111 a čísla variabilního symbolu (VS), který přidělí škola každému dítěti a do textu se připíše jméno dítěte. Variabilní a specifický symbol obdržíte ve svých třídách.

 
Výše příspěvku činní  300,-Kč

Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.

Školné nehradí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Stravné

 Stravné se platí bankovním převodem a to vždy k 15 dni každého měsíce.
 

 Platba pro stravné se provádí na
č.účtu 27-8581690287/0100 se specifickým symbolem (SS) 3141 a čísla variabilního symbolu (VS), který škola přidělí každému dítěti a do textu se připíše jméno dítěte. Variabilní a specifický symbol obdržíte ve svých třídách.

Stravné se platí paušálně:

celodenní - 900,- Kč

Vyúčtování stravného je 2x ročně. Vratka se posílá v únoru (září až leden) a v červenci (únor až červen).

Stravné platíte za stávající měsíc - v září na září.

 

 

 

Zabezpečení budovy MŠ Na Úvoze

  V rámci zvýšení bezpečnosti dětí, zaměstnanců, ochrany a ostrahy majetku

mateřské školy je nainstalovaný bezpečnostní a dorozumívací systém, který z velké míry řeší technické zabezpečení vstupu do budovy MŠ proti vniknutí cizích osob.

Budova MŠ je zabezpečena elektronickým čipovým zabezpečovacím systémem a po celý den je uzavřena, tzn. také v době scházení a rozcházení dětí

Čip Vám vstup do MŠ umožní v době:

scházení 6.30 – 8.30 hodin a rozcházení dětí 12.15 -12.45 a 14.15 -16.00 hodin 

Po této době Vás čip do budovy ani z budovy MŠ nepustí.

  • Prosím, dodržujte provozní dobu. Nenarušujte výchovně vzdělávací činnost pedagogů zbytečným vyzváněním. Telefon je určen spíše pro potřebu cizích návštěvníků MŠ

  • Ztrátu čipu je nutno IHNED nahlásit ředitelce nebo zástupkyni ředitelky.

  • Při ztrátě čipu si musíte nový již zakoupit za cenu 100,-Kč.

    Nepouštějte cizí osoby do budovy. Vyzvěte je, ať si zazvoní a ohlásí se. Důsledně kontrolujte, zda se za Vámi vstupní dveře úplně zavřely.

 

Zabezpečení budovy Mjr. Nováka

 V rámci zvýšení bezpečnosti dětí, zaměstnanců, ochrany a ostrahy majetku mateřské školy je nainstalovaný bezpečnostní a dorozumívací systém, který z velké míry řeší technické zabezpečení vstupu do budovy MŠ proti vniknutí cizích osob. 

Budova školy je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem a videotelefonem. Škola je po celou dobu svého provozu uzamčena. Vstup do MŠ je možný pouze elektronickým zámkem po ohlášení domácím telefonem u vstupu. Vstup do budovy školy je monitorován kamerovým systémem.

scházení 6.30 – 8.30 hodin a rozcházení dětí 12.15 -12.45 a 14.15 -16.00 hodin

  • Rodič je povinen vždy ohlásit svůj příchod zvonkem u vstupních dveří a vyčkat, až zaměstnanec MŠ ověří pohledem na videotelefonu totožnost příchozího a elektronickým vrátným otevře vchodu do MŠ.

  • Rodič po zazvonění ohlásí jméno dítěte, které vede do MŠ a je povinen dívat se do videokamery.

  • Nenarušujte prosím výchovně vzdělávací činnost pedagogů zbytečným vyzváněním.

  Nepouštějte cizí osoby do budovy. Vyzvěte je, ať si zazvoní a ohlásí se. Důsledně kontrolujte, zda se za Vámi vstupní dveře úplně zavřely.

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Ivančice

obrázek
Na Úvoze 1 Brno - venkov 664 91 Telefon: 546451504 728359688 - mobil jen na SMS 546213501-Mjr. Nováka 702267930 - mobil jen na SMS E-mail: MSNaUvozeIvancice@seznam.cz

NOVINKY

Přespávání předškoláků

Z 21.6. na 22.6. přespí předškoláci v mateřské...

Pasování

Dne 20.6. budou předškoláci

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2024

Důležité informace

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Na Úvoze Ivančice

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign